ACCESS – Addressing the Challenges of Climate, Defence and Security Nexus

15.4.2022 – 31.12.2022

 

 

Projekt sa zameriaval na dopady klimatických zmien, spojené s bezpečnosťou a obranou, s cieľom otvoriť verejnú diskusiu v podmienkach Slovenskej republiky a stredoeurópskeho regiónu na tieto témy, ako aj zvýšiť povedomie o uvedenej problematike a poukázať na úsilie Severoatlantickej Aliancie v tejto oblasti.

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/climate-security-in-central-europe-addressing-the-challenges-of-climate-defence-and-security-nexus/