Európska únia sa nás týka

Bratislava, 26.4.2023 "Zúčastnili sme sa na panelovej diskusii – Európska únia v kontexte súčasných výziev – ktorú zorganizovala Kancelária Európskeho…

Climate Security in Central Europe: Challenges and Opportunities

Online panelová diskusia organizovaná v rámci projektu ACCESS- Addressing the Challenges of Climate, Defence and Security Nexus, 25.11.2022 V diskusii…

Budúcnosť protivzdušnej a protiraketovej obrany SR

1.6.2022 – 31.10.2022     Popri iných modernizačných cieľoch sa otázka protivzdušnej a protiraketovej obrany SR stala urgentnou najmä vzhľadom na…

Získaj info o dezinfo

Workshop usporiadaný v rámci projektu Disinformation: Raising Awareness and Building Resilience, Banská Bystrica, 1.12.2021 Workshop na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej…

Propagandistické nástroje ruských aktérov na sociálnych sieťach – ako ich rozpoznať a ako sa im brániť?

Workshop organizovaný v rámci projektu Posilnenie odolnosti SR voči hybridným hrozbám zo strany ruských aktérov - dezinformačné kampane na sociálnych sieťach,…

Ekonomika prevence

Odborná konferencia organizovaná v spolupráci so Zdravotníckym a Ekonomickým denníkom v Prahe, 2021 Podujatie sa venovalo ekonomickému rozmeru preventívnych opatrení…