Institute for Central Europe / Inštitút pre centrálnu Európu o. z.

Mail & Delivery Address
Rybné námestie 4135/1
Bratislava 811 02
Slovenská republika

www.icesk.eu

E-mail
office@icesk.eu

Phone
+421 948 349 972