Naša Európa – Celonárodné občianske konzultácie vo vzťahu k členstvu v EÚ

1.9.2021 – 28.2.2022

Projekt bol zameraný na realizáciu celonárodných občianskych konzultácií a kvalitatívne vyhodnotenie postojov občanov SR v súvislosti s ich pohľadom na Európsku Úniu, miesto Slovenska v nej a žiaduci budúci vývoj z hľadiska ďalšieho pôsobenia SR v európskych štruktúrach.

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/nasa-europa/