Jessica Kriška

odborná spolupracovníčka

Vysokoškolské štúdium absolvovala na bratislavskej pobočke University College Prague so zameraním na medzinárodné a diplomatické štúdiá. Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov pôsobí ako externá doktorandka.

Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na výskum v oblasti politického a digitálneho marketingu, politickej komunikácie, dezinformácií a volebnej integrity. Jej vedecké práce a publikácie sa zaoberajú témou politického marketingu v svetovej politike so zameraním na Spojené štáty americké, marketing političiek a rodovú rovnosť v politike. Jessica bola súčasťou organizačného a marketingového tímu Slovenského olympijského a športového výboru počas olympijských hier v Rio de Janeiro. Absolvovala stáž a pracovala na veľvyslanectve SR v Belehrade v Srbsku. Pôsobila aj na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na odbore diplomatického protokolu a v Kancelárii NR SR na odbore zahraničných vzťahov a protokolu počas predsedníctva SR v rade Európskej únie a jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO ako koordinátorka podujatia a protokolárneho zabezpečenia.

V minulosti pôsobila aj ako redaktorka v médiách.