Posilnenie odolnosti SR voči hybridným hrozbám zo strany ruských aktérov – dezinformačné kampane na sociálnych sieťach

1.7.2021 – 31.12.2021

 

 

Hlavným cieľom projektu bolo za pomoci skúseností a expertízy relevantných zahraničných odborníkov identifikovať hlavné prvky dezinformačných kampaní ruských aktérov  na sociálnych sieťach ako integrálnej súčasti hybridných operácií a upozorniť tak na možné vzorce správania a prenikania dezinformácií v podmienkach sociálnych sietí využívaných slovenskými užívateľmi. Cieľom zároveň bolo posilniť odolnosť SR voči takýmto hrozbám v prostredí sociálnych sietí.

ČÍTAJ VIAC:

https://iceoz.sk/prirucka-dezinformacnych-kampani/

https://iceoz.sk/ako-celit-riadenym-dezinformaciam-na-socialnych-sietach-skusenosti-ukrajiny-gruzinska-a-moldavska/